Zahájení školního roku

Zahájení školního roku 2019/2020:

Třídy v budově Vojtěšská: 2. a 4. třídy v 8 hod. v kmenových učebnách; 3. třídy v 8:15 a 1. třídy v 8:30 slavnostně před budovou školy. Po slavnostním zahájení se budou v 1. a 3. třídách konat třídní schůzky.

Třídy v budově Uhelný trh: 4., 7., 8. a 9. třídy v 8:30 v kmenových učebnách; 5. a 6. třídy v 9 hod. slavnostně na školním hřišti v budově Uhelný trh.

2. 9. budou žáci ve škole do cca 9.40, během prvního školního dne dostanou žáci od třídních učitelů informace o průběhu celého prvního týdne.