„Zachraňte plcha velkého“ pro děti od 5 do 15 let

Petřínská iniciativa ve spolupráci s Werichovou vilou a Českým muzeem hudby vyhlašuje soutěž, jejímiž patrony jsou místostarostka Městské části Praha 1 paní Mgr. Eva Špačková, přírodovědec RNDr. Jiří Sádlo a ochránce zvířat JUDr. Jiří Pospíšil, a která má za úkol upozornit na chráněné živočichy a bránit jejich vyhubení. Informace o soutěži Na Petříně, tam to žije