Výsledky přijímacího řízení do 6. tříd pro školní rok 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení do 6. tříd pro školní rok 2020/2021: s rozšířenou výukou matematiky,   s rozšířenou výukou cizích jazyků.