Sdružení rodičů a přátel školy

Na této záložce jsou uveřejňovány informace týkající se Srdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky.

Co je SRPŠ    

Zápisy ze schůzí SRPŠ jsou k nahlédnutí u jednotlivých třídních důvěrníků

Formulář pro vyúčtování příspěvků SRPŠ

Formulář pro žádost o příspěvek na zahraniční zájezd/výměnný pobyt