Přijímací řízení do 6. tříd s rozšířenou výukou cizích jazyků v budově Uhelný trh