Konzultační hodiny učitelů

Konzultace ředitele školy                   

Každé pondělí: 14 - 15 hod. pro žáky a pracovníky školy      

                       15 - 16 hod. pro rodiče žáků 

Konzultace výchovného poradce pro budovu Uhelný trh

Každé pondělí 14 – 16 hod.  

Termíny třídních schůzek a konzultací