Konzultační hodiny

13. 11. 2017 se nekonají konzultační hodiny ředitele školy.