Informační schůzka pro rodiče žáků 9. tříd - přijímací řízení na SŠ

Rodičům žáků 9. tříd: informační schůzka o přijímacím řízení na SŠ se koná 8. 1. od 17 hodin v učebně č. 9 v budově na Uhelném trhu. Jen pro zájemce!