OVOV - odznak všestrannosti olympijských vítězů

Ročník: