Obvodní kolo olympiády v přírodopise a 3. místo v kategorii D

Ročník: