Důležité termíny | Brána jazyků

Důležité termíny

INFORMACE pro šk. rok 2017/18

Školní rok začíná 4. 9. 2017 a končí 29. 6. 2018.

 

Termíny vedlejších prázdnin:

podzimní prázdniny 26. a 27. 10. 2017

vánoční prázdniny 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018

pololetní prázdniny 2. 2. 2018

jarní prázdniny 5. 2. 2018 – 9. 2. 2018

velikonoční prázdniny 29. 3. 2018

 

Termíny dnů ředitelského volna:

23. až 25. 10. 2017, 30. 4. 2018, 7. 5. 2018

 

Setkání s rodiči žáků:

Po 4. 9. 2017 třídní schůzky 1. tříd a 3. tříd jazykových hned po slavnostním zahájení školního roku

St 6. 9. 2017 třídní schůzky 6. tříd a 8.B, 8.C od 18 hodin – budova Uhelný trh

Po 9. 10. 2017 třídní schůzky od 18 hodin – budova Uhelný trh

Út 10. 10. 2017 třídní schůzky od 18 hodin – budova Vojtěšská

Po 8. 1. 2018 konzultační hodiny od 18 hodin - budova Uhelný trh

Út 9. 1. 2018 konzultační hodiny od 18 hodin – budova Vojtěšská

Po 26. 3. 2018 třídní schůzky od 18 hodin – budova Uhelný trh

Út 27. 3. 2018 třídní schůzky od 18 hodin – budova Vojtěšská

Po 28. 5. 2018 konzultační hodiny od 18 hodin – budova Uhelný trh

Út 29. 5. 2018 konzultační hodiny od 18 hodin – budova Vojtěšská.

Konzultační hodiny mohou být na základě rozhodnutí třídního učitele nahrazeny třídními schůzkami.

 

Další plánované akce školy:

12. - 15. 9. 2017 adaptační kurz 6. ročníku

2. - 6. 10. 2017 zájezd Sebnitz – Německo

26. 9. 2017 Evropský den jazyků

Říjen 2017 Nonstopčtení

10. - 19. 10. 2017 výměnný zájezd do Saint Germain-en-Laye - Francie

12. 10. 2017 Školní pouť

Listopad 2016 Příběhy bezpráví

6. 12. 2017 Vánoční trhy

18. - 21. 12. 2017 Vánoční turnaj

25. 1. 2018 Společenský večer školy

17. – 24. 2. 2018 lyžařský výcvik 8.A

3. – 10. 3. 2018 lyžařský výcvik 8.BC

23. 3. 2018 Noc s Andersenem

26. 3. 2018 Présentation en francais

6. – 13. 4. 2018. příjezd korespondentů z Nimes – Francie

9. - 13. 4. 2018 příjezd korespondentů zEbern - Německo

10. 4. 2018 Uhelné jaro - školní koncert

16. 5. – 23. 5. 2018 příjezd korespondentů ze Saint Germain-en-Laye – Francie

30. 5. 2018 společný večer žáků a rodičů – Lípa

4. – 8. 6. 2018 vodácký kurz pro 9. ročník

10. – 21. 6. 2018 výměnný zájezd do Nimes – Francie

28. 6. 2018 Filmový trhák

 

Termín zápisu a přijímacích zkoušek do naší školy:

24. 4. 2018 od 14 do 17:30 hod. zápis do 1. třídy ZŠ Brána jazyků v budově Vojtěšská

25. 4. 2018 od 14 do 16 hod. zápis do 1. třídy ZŠ Brána jazyků v budově Vojtěšská

17. 4. 2018 přijímací řízení do 3. ročníku zaměření na cizí jazyky – v budově Vojtěšská

17. 4. 2018 přijímací řízení do 3. ročníku zaměření na přírodovědné předměty – v budově Uhelný trh

Květen 2018 přijímací řízení do 6. třídy zaměření na cizí jazyky – v budově Uhelný trh

Květen 2018 přijímací řízení do 6. třídy zaměření na přírodovědné předměty – v budově Uhelný trh

 

Dny otevřených dveří:

pro zájemce o I. stupeň školy 20. 3. 2018 od 8 do 11:45 - v budově Vojtěšská

pro zájemce o II. stupeň školy 24. 4. 2018 od 8 do 13:30 hod. - v budově Uhelný trh

 

Konzultace ředitele školy:

Každé pondělí: 14 - 15 hod. pro žáky a pracovníky školy,

15 - 16 hod. pro rodiče žáků

 

Konzultace výchovného poradce pro budovu Uhelný trh:

Každé pondělí 14 – 16 hod.

 

Konzultační hodiny školní psycholožky Mgr. Jany Plzákové:

V budově Uhelný trh v pondělí a v úterý od 10 do 17 hodin,

v budově Vojtěšská ve středu od 10 do 16 hodin. Na konzultaci je třeba se objednat na jana.plzakova@branajazyku.cz

 

Konzultace učitelů s rodiči žáků

S vyučujícími lze konzultovat i mimo termíny třídních schůzek, vždy po předchozí domluvě: emailová adresa: jmeno.prijmeni@branajazyku.cz, telefon do sborovny ve Vojtěšské: 739 473 040, telefon do sborovny na Uhelném trhu: 739 473 025.