Docházka žáků 9. tříd do školy

Docházka žáků 9. tříd do školy bude probíhat, pro žáky, jejichž zákonní zástupci je k docházce přihlásili a kteří odevzdají vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčniho onemocnění,  každý týden ve středu  a ve čtvrtek, začínáme 13. 5. 2020. Bližší informace dostanou zakonní zástupci nejpozději začátkem příštího týdne emailem.