Aktuality

Zrušení schůzky se zájemci o 2. stupeň naší školy

Informační schůzka se zájemci o 2. stupeň naší školy se nekoná, náhradní termín nebude.

Zrušení schůzky s rodiči budoucích prvňáčků

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 21. 4. 2020 se nekoná,  náhradní termín není znám. 

Zápis se blíží!

Zápis se blíží! Prosíme všechny zájemce o 1. třídu naší školy o registraci ve skolaonline.cz do 14. 4. 2020. Zápis bude uskutečněn "dálkově", proto vás žádáme rovněž do 14. 4. 2020 o doručení vyplněné a podepsané přihlášky k základnímu vzdělávání (viz http://www.branajazyku.cz/pro-uchazece), kopii/skenu rodného listu dítěte a průkazu totožnosti zákonného zástupce elektronicky na zastupkyne.vojtesska@volny.cz, poštou na adresu Uhelný trh 4, 110 00 Praha 1 nebo osobně na jednu z vrátnic školy (Uhelný trh 4, Vojtěšská 13) ve všední dny mezi 9 a 13 hod. Výsledky zápisu budou do 24. 4. 2020 na webových stránkách školy a rozeslány na emailové adresy zákonných zástupců. Potvrzení nástupu do školy proveďte prosím do 30. 4. 2020 na prihlasky@branajazyku.cz. Přijímáme žáky do počtu 72.

Odsunutí termínu všech přijímacích řízení

Termíny všech přijímacích řízení do naší školy (NE ZÁPISU!) se posouvají na neurčito. Další informace jsme schopni poskytnout až po otevření škol.

ZRUŠENÍ všech školní akcí ve školním roce 2019/20

Všechny školní akce (ŠVP, výlety "voda", výměnné zájezdy, Večer pod lipou i Filmový večer,..) se v tomto školním roce RUŠÍ!

Informace ředitele školy - uzavření škol

Vážení rodiče,
v souvislosti s uzavřením škol od 11.3. 2020, bych Vám rád sdělil informace, které mám zatím k dispozici:
1) je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole,
2) v současné době není jasná délka platnosti rozhodnutí,
3) všechny akce ve školních budovách jsou zrušeny (kroužky, školní družina, klub atd.),
4) obědy ve školní jídelně jsou dětem průběžně odhlašovány až do konce opatření,
5) sledujte prosím Školu online a stránky školy, kde budou další případné informace,
6) podle možností jednotlivých vyučujících budou dětem zadávány úkoly prostřednictvím Školy online nebo jiných elektronických médií,
7) v případě žádosti o ošetřovné pro dítě do 10 let napište mail na info@branajazyku.cz  s uvedením jména dítěte, třídy a rodného čísla. Potvrzená žádost Vám bude obratem zaslána.
Děkuji Vám za pochopení případných komplikací a jsem s pozdravem   Petr Tlustý

Zrušení Uhelného jara

Letošní žákovský koncert Uhelné jaro je bez náhrady zrušen, peníze za zakoupené vstupenky vrátí R. Elner žákům (a rodičům) po obnovení školní docházky. Děkujeme za pochopení.

Stránky