Aktuality

Ředitelské volno

Ředitel školy rozhodl, že ve dnech 29. a 30. 6. 2020 bude ředitelské volno. Vysvědčení se bude rozdávat 26. 6. 2020.

Přijímací řízení do 3. tříd

Přijímací řízení do 3. tříd se bude konat v pátek 19. 6. 2020 od 9 hodin v budově Uhelný trh 4.

 

Přijímací řízení do 6. tříd

Přijímací řízení pro zájemce do 6. tříd se bude konat v týdnu od 22. 6. 2020. Upřesnění termínu najdete rovněž na našich webových stránkách.

"Domácí učení“ – jak to vidí rodiče?

Vážení rodiče, chtěli bychom Vás tímto požádat o pomoc s šetřením „Domácí učení“ – jak to vidí rodiče?“. Vyplněním dotazníku chceme zjistit, co si myslíte o vzdělávání v domácím prostředí v průběhu pandemie, jak jste se vypořádali s požadavky na výuku a jak ji celkově řešíte. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 25 minut a je zcela anonymní. Jako poděkování za čas, který dotazníku věnujete, vám nabízíme 20% slevu na knihy z nakladatelství Portál. Předpokládáme, že výsledky mohou pomoci nám všem k snazšímu návratu do běžného chodu, ale i k lepší připravenosti na budoucí podobné situace. Výsledky budeme prezentovat na webu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Děkujeme! Psychologicko-pedagogický tým z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

MČ Praha 1 Den dětí

MČ Praha 1 a nadace Pražské děti vás zvou na Den dětí....

Povoz školy pro žáky I. stupně od 25. 5. 2020

Od 25. 5. 2020 počítáme s přítomností přihlášených žáků I. stupně (dle vyjádření zákonných zástupců do 18. 5. 2020) ve škole. Bližší informace obdrží zákonní zástupci přihlášených žáků prostřednictvím emailu a skolaonline.

Docházka žáků 9. tříd do školy

Docházka žáků 9. tříd do školy bude probíhat, pro žáky, jejichž zákonní zástupci je k docházce přihlásili a kteří odevzdají vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčniho onemocnění,  každý týden ve středu  a ve čtvrtek, začínáme 13. 5. 2020. Bližší informace dostanou zakonní zástupci nejpozději začátkem příštího týdne emailem.

MŠMT VYDALO VYHLÁŠKU K HODNOCENÍ DRUHÉHO POLOLETÍ 2019/2020

MŠMT VYDALO VYHLÁŠKU K HODNOCENÍ DRUHÉHO POLOLETÍ 2019/2020: V základním vzdělávání vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy, b) z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020, c) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy.

Možnost účastnit se vzdělávacích aktivit v budově školy

Žáci 9.tříd a I.stupně mají možnost účastnit se od 11. 5. 2020 (9.třídy) resp. 25. 5. 2020 (I.stupeň) vzdělávacích aktivit v budově školy. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků I. stupně do 18. 5. 2020 (dotazník k vyjádření zajmu obdržíte formou zprávy ve skolaonline.cz) ; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020 (vzhledem k tomu, že 8. 5. je státní svátek, prosíme o vyjádření do 6. 5. 2020 12 hod.). Na základě projeveného zájmu rozhodne ředitel školy o organizaci vzdělávacích aktivit a o dalších souvislostech.

Stránky