Aktuality

Výsledek zápisu do 1. tříd

Výsledek zápisu do prvních tříd. V případě přijetí žáka je třeba do 26. 4. 2019 napsat na prihlasky@branajazyku.cz  potvrzení, že dítě ve školním roce 2019/2020  do 1. třídy naší školy skutečně nastoupí!

Den otevřených dveří v budově Uhelný trh

25. 4. se v budově Uhelný trh od 8 do 13:30 koná den otevřených dveří. Setkání s ředitelem školy je od 9 do 9:30 v knihovně.

Projektová výuka

V naší škole probíhá ve čtvrtých a pátých třídách budovy Uhelný trh multikulturní vzdělávání v podobě výtvarných dílen, zaměřené na jednotlivé kontinenty a kulturní odlišnosti, vedené panem Gilbertem Conti.

Projekt je realizován Za finanční podpory z prostředků OP Praha - pól růstu ČR (projekt: Brána porozumění)

Příběhy našich sousedů

Zajímáme se o příběhy našich sousedů.....foto.....reportáž TV Praha

Stránky